Środa 25 listopada 2020
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

Deklaracja dostępności Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nieprawidłowo rozwijają się i zwijają elementy menu i podmenu,
 • brak możliwości zatrzymania elementów ruszających się,
 • nieprawidłowy kontrast,
 • brak opisów alternatywnych zdjęć,
 • przy plikach do pobrania brak informacji o formacie i rozmiarze pliku,
 • brak etykiet powiązanych z polami formularza,
 • brak dostępności dokumentów PDF,
 • linki otwierajace nowe okna nie informują i tym fakcie użytkowników,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak dostępności języka migowego,
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp.,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty pdf, użytkownicy mogą rozpoznać przy pomocy narzędzi OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Ministarstwo Cyfryzacji, Departament Rozwoju Usług..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Selerowicz.
 • E-mail: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl
 • Telefon: 44 733 65 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Monika Michel
 • Adres: STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE
  97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19
 • E-mail: powiat@powiat-belchatowski.pl
 • Telefon: 44 635 86 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Pabianickiej 17/19

 • wejście do budynku przez automatycznie rozsuwane drzwi, do których prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd,
 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda, schody),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna) lub głosowy (punkt informacyjny),
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Budynek przy ulicy Pabianickiej 26A

 • wejście do budynku od frontu po lewej stronie po schodach, po stronie prawej wolne od barier,
 • wejście do budynku od tyłu po kilkustopniowych schodach lub windą przeznaczoną dla osób
  z niepełnosprawnością,
 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne),
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Budynek przy ulicy Pabianickiej 26B

 • wejście do budynku od frontu przez automatycznie rozsuwane drzwi, do których prowadzi podjazd, z boku budynku znajduje się winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością,
 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda, podjazd),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna),
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Budynek przy ulicy Pabianickiej 34

 • wejście do budynku przez automatycznie rozsuwane drzwi, do których prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz schody,
 • brak windy,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna),
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

 Budynek przy ulicy Czaplinieckiej 96

 • do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz schody,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna),
 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, podjazd dla osób z niepełnosprawnością),
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Aktualności

Rezerwacja on-line terminów rejestracji pojazdów

 • Terminy rejestracji do południa
 • Terminy rejestracji po południu
 • Adnotacje urzędowe (HAK, GAZ, VAT)
 • Terminy wyrejestrowania pojazdu
Zarezerwuj termin

Partnerzy

 • BIP
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Baza firm
 • Eurodesk
 • GKS Bełchatów
 • SKRA Bełchatów
 • RIG Bełchatów
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Herb
 • Związek Powiatów Polskich

Instytucje

 • Arreks
 • PKS Bełchatów
 • PPT
 • PUP Bełchatów
 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 • Eko Region