Niedziela 07 marca 2021

Ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów, celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.
 
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatowskiego".
 
Informacja Starosty Bełchatowskiego w/s wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Chabielice, gmina Szczerców oznaczonej jako działki nr 809/1, 810/1.
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300."

 
Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.