Środa 25 listopada 2020

Uchwała Nr 375/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2021 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 355/20 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, ul Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.
Ogloszenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Belchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu bełchatowskiego poszukują osób chętnych wspomóc ich bieżącą działalność. Osoby chętne do włączenia się w aktywną pomoc na rzecz tych placówek mogą kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie pod numerem telefonu 44 635 86 28.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 września br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Zelowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Wycieczka Gietrzwald, Kanał Elbląski, Olsztyn”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 26 sierpnia br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Piękno Kotliny Kłodzkiej i Dolnego Śląska”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 września br. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oferta fundacji „Przekraczać granice” z/s w Kleszczowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.”Łączymy siły”. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tej oferty.
04-08-2020

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na 2021 rok, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym do składania projektów wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć, inicjatyw w 2021 roku. Szczegóły w załączniku.
kasa
Organizacje pozarządowe mogą starać się o pożyczkę, udzielaną ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
wfosgw
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu woj. łódzkiego na szkolenie on-line, dotyczące oferty wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku dla obiektów użyteczności publicznej z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Szkolenie odbędzie się 23 lipca w godz. 10.00 – 12.00.