Czwartek 28 maja 2020

AKTUALNOSCI

Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko” i Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie zorganizowały dla dzieci konkursy ekologiczne w niezwykłej, zdalnej formie, co ma związek z pozostawaniem milusińskich w domach. Więcej czasu i zapewne pomoc rodziców zaowocowały nietuzinkowymi pracami plastycznymi. Dzieła wykonane w domu, czyli made at home, zachwycają pomysłowością, estetyką i praktycznością. Bełchatowskie starostwo przekazało placówkom nagrody dla laureatów.
29 maja odbędzie się w trybie korespondencyjnym XIX sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni zagłosują w sprawie poszczególnych projektów uchwał na specjalnych kartach, które w dniu sesji muszą przekazać przewodniczącemu. W tym celu posłuży specjalna urna na dokumenty w starostwie. Wśród projektów uchwał są sprawozdania, jak np. „Raport o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2019”, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarowno porządek obrad, jak i materiały do poszczególnych punktów sesji dostępne są na platformie e-sesja.

Modlitwą w intencji samorządowców z powiatu bełchatowskiego uczczono Dzień Samorządu Terytorialnego. Nabożeństwo odbyło się w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie. Uczestniczyli w nim radni powiatu na czele ze starostą Dorotą Pędziwiatr i wicestarostą Jackiem Bakalarczykiem, przedstawiciele władz miasta i gminy Bełchatów, pracownicy urzędów oraz mieszkańcy.
 
Umowa o przyznaniu samorządowi powiatowemu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Grobla - Kluki została dziś (27.05) podpisana w Łodzi przez Wojewodę Łódzkiego oraz Starostę Bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr i wicestarostę Jacka Bakalarczyka. Wsparcie z FDS wyniesie 1 165 520 zł, co stanowi połowę prognozowanych kosztów remontu. Drugą połowę sfinansuje budżet powiatu bełchatowskiego.
27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, który upamiętnia wybory do rad gmin, przeprowadzone 27 maja 1990 roku, jako pierwsze po 1989 roku, całkowicie wolne i demokratyczne. Święto ustanowił Sejm RP w 2000 roku, by podkreślić znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Obecny stan epidemii uniemożliwił organizację corocznej uroczystości, będącej okazją do spotkania w miłej i podniosłej atmosferze. Stąd też Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwraca się do samorządowców za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Właścicieli mieszkań i posesji, a także wspólnoty mieszkaniowe, zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy taras i balkon. Podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy wybieraliśmy najpiękniejszą posesję w powiecie, przedsięwzięcie konkursowe współorganizuje z bełchatowskim starostwem market Leroy Merlin. Wartościowe nagrody czekają.
 
 
Od 25 maja bełchatowskie starostwo wznowiło bezpośrednią obsługę mieszkańców. Klienci urzędu już nie korzystają z urny na dokumenty, a sprawę mogą załatwić na miejscu zachowując ustalone zasady bezpieczeństwa. Zasady te zapobiegają tłoczeniu się osób i ograniczają ryzyko epidemiczne.
 
Dzień Samorządu Terytorialnego, który obchodzimy 27 maja, zostanie uczczony nabożeństwem w intencji mieszkańców i tych, którzy w ich imieniu pełnią służbę w samorządach. Msza św. odbędzie się o godz. 18 w ogrodzie parafii farnej przy ul. Kościuszki w Bełchatowie.
Wychowankowie Domu Dziecka z Dąbrowy Rusieckiej i Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego z Bełchatowa przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Ciekawe przedsięwzięcie zrealizowała Fundacja Edukacyjna Centrum Ekologiczne „Lawendowa Barć pod Lasem”. Jest nim ścieżka edukacyjna w pasiece „Lawendowa Barć pod Lasem" w Chajczynach (gm. Zelów) o wartości blisko 17 tys. zł. W zadaniu tym pomógł Fundacji samorząd powiatu bełchatowskiego wspierając je sumą 10 tys. zł.