Niedziela 07 marca 2021

Bezpieczne zakupy w Internecie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
W dobie pandemii i teoretycznie mniejszej aktywności ludzi tematów dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie brakuje. Jego rolą jest pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu spraw, w których prawa konsumenckie zostały naruszone. Zadaniem rzecznika jest także edukacja konsumencka naszych mieszkańców. Od kilkunastu lat PRK w Bełchatowie bezpośrednio spotyka się z różnymi grupami (seniorzy, młodzież) i wyjaśnia przepisy, podaje przykłady dobrych praktyk, pomaga być świadomym konsumentem. W roku 2020 nie było to możliwe, a zgłaszane przez mieszkańców podczas porad zdalnych problemy potwierdzają potrzebę ciągłej edukacji. Obszarem, w którym znajomość przepisów uchroni nas przed kłopotami, jest coraz popularniejsze kupowanie w sklepach internetowych.
glownekarta
Potrzebne rzeczy można kupić bez wychodzenia z domu, bez spotkań z osobami trzecimi. Odbiór produktów jest także bezpieczniejszy, bo kupujący ma kontakt jedynie z kurierem. W znacznej większości zakupy internetowe dotyczą artykułów trwałego użytku, bo sprzedaż artykułów spożywczych online nie jest u nas jeszcze szeroko dostępna. Jednak, gdy nie możemy zobaczyć, dotknąć czy też sprawdzić działania zakupionego na odległość artykułu, a po dostarczeniu okazał się nietrafionym pod różnymi względami zakupem lub, co gorsza, zawartość przesyłki została uszkodzona, albo w ogóle jej nie otrzymaliśmy, warto znać uprawnienia konsumenckie w takich sytuacjach.

Przed dokonaniem transakcji w sklepie internetowym należy zapoznać się z regulaminem sklepu, który zazwyczaj znajduje się w zakładce w dolnej części witryny sprzedawcy. W regulaminie sprawdzamy podstawowe dane działalności gospodarczej sprzedawcy, tj. nazwę działalności i adres, które będą niezbędne w celu ewentualnego kontaktu w przypadku rezygnacji z zakupu lub potrzeby zgłoszenia reklamacji. Powinniśmy również sprawdzić, szczególnie w przypadku nieznanego nam sklepu, czy mamy pełen wgląd w jego dane rejestrowe, tj. informujące o jego siedzibie, numerze NIP, KRS albo Regon. Niestety, w sieci wciąż nie brakuje sklepów, które chętnie zbierają od klientów zamówienia oraz pieniądze, a potem znikają. Takie sklepy posługują się zazwyczaj jedynie adresem mailowym i prócz niego nie podają innych danych kontaktowych. Wobec czego nie możemy zgłosić do nich skutecznej reklamacji, czy też skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży. Jeżeli o nowym dla nas sklepie nie wiemy zbyt wiele, a mimo wszystko chcemy dokonać w nim zakupu, to możemy zaryzykować wyłącznie w przypadku, gdy oferuje on możliwość wysyłki za pobraniem i skorzystamy z takiej opcji zapłaty za zamówioną rzecz.

Gdy otrzymany od sprzedawcy internetowego pełnowartościowy artykuł nie spełnia naszych oczekiwań lub rozmyśliliśmy się, co do jego zakupu, mamy prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy oznacza, że umowę taką uważa się za niezawartą i traktuje tak, jakby nigdy nie istniała. By odstąpienie od umowy zawartej na odległość było skuteczne należy wysłać do sprzedawcy pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zachować jego kopię, dowód nadania korespondencji oraz potwierdzenie odebrania listu, a w kolejnych 14 dniach, liczonych od daty odstąpienia od umowy, dokonać zwrotu towaru. Sprzedawca musi zwrócić konsumentowi pieniądze maksymalne w ciągu 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, np. pisma z odstąpieniem. Jednak, może on wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania od konsumenta towaru albo przedstawienia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar ma wadę. Wtedy możemy zgłosić do sprzedawcy reklamację na zasadach rękojmi, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego. Każdy sprzedawca odpowiada za sprzedaną rzecz na podstawie rękojmi w ciągu dwóch lat od wydania jej kupującemu. Zgłoszenie reklamacji powinno być potwierdzone pisemnie, np. w postaci wysłanego do sprzedawcy pisma reklamacyjnego, w którym kupujący powinien oprócz wskazania danych nadawcy, opisać wadę i wskazać wybrane przez siebie żądanie reklamacyjne, którym może być wymiana wadliwej rzeczy, usunięcie wady, obniżenie ceny wadliwej rzeczy o wskazaną kwotę lub odstąpienie od umowy, w przypadku wady istotnej. W celach dowodowych pismo reklamacyjne również najlepiej wysłać do sprzedawcy za potwierdzeniem odbioru i zachować jego kopię, dowód nadania korespondencji oraz potwierdzenie odebrania listu. Sprzedawca powinien ustosunkować się do żądania kupującego w ciągu 14 dni kalendarzowych. Przekroczenie tego terminu lub brak odpowiedzi oznacza automatyczną akceptację reklamacji kupującego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy składając reklamację konsument odstąpił od umowy. W takim przypadku termin dwutygodniowy nie ma zastosowania.

W sytuacji, gdy po rozpakowaniu dostarczonej przez kuriera przesyłki okaże się, że jej zawartość jest uszkodzona, również przysługuję nam prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi do sprzedawcy. Najlepiej, jeśli to możliwe, sprawdzić zawartość takiej przesyłki w obecności kuriera, zaraz po jej otrzymaniu, mimo iż odbiorca przesyłki ma 7 dni na sprawdzenie jej stanu, a następnie sporządzić tzw. protokół szkody, gdyż jego brak może spowodować, że trudniej będzie uzyskać pozytywne rozpatrzenie złożonej reklamacji. Gdy tego nie uczyniono, należy niezwłocznie skontaktować się z kurierem, gdyż sporządzenie protokołu szkody jest obowiązkiem odbiorcy.

Należy również pamiętać, że sprzedawca odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru do momentu, w którym konsument otrzyma zakupiony towar. Nie może on uchylać się od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy kuriera, któremu powierzył dostawę. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, bo np. konsument wybrał przewoźnika innego niż wskazanego przez sprzedawcę na stronie sklepu internetowego, jako jedna z opcji dostawy. W takiej sytuacji konsument zwalnia sprzedawcę z odpowiedzialności za przesyłkę. Wobec czego, konsument powinien złożyć reklamację do przewoźnika, któremu zlecił dostawę.
Piotr Porzeżyński
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Bełchatowie
← Back