Niedziela 07 marca 2021

Sesja Rady Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
XXVII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie odbędzie się 27 stycznia, w trybie korespondencyjnym. Projekty i materiały do poszczególnych spraw dostępne są na stronie Powiatu Bełchatowskiego w zakładce e-sesja.
glowne-1608577106
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów: XXV sesji z dnia 18 grudnia 2020 r., XXVI sesji z dnia 21 grudnia 2020 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach powadzonych przez Powiat Bełchatowski.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.
7. Sprawozdanie Starosty Bełchatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2020.
8. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Inne tematy.
11. Zamknięcie obrad.
M.Rogut-Chrząszcz,Zespół ds. Promocji, Starostwo Powiatowe
 
← Back