Niedziela 07 marca 2021

Wsparcie wydarzenia patronatem honorowym starosty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Nowy rok to czas na nowe przedsięwzięcia i inicjatywy. Te, które przyczynią się do promocji powiatu bełchatowskiego, mają możliwość wsparcia w ramach patronatu Starosty Bełchatowskiego. Ich organizatorzy powinni pamiętać, by wniosek o jego udzielenie złożyć najpóźniej trzy tygodnie przed danym wydarzeniem.
główne
Patronatem Starosty Bełchatowskiego mogą być objęte różne formy przedsięwzięć. Są to np. konferencje, konkursy, festiwale, rajdy turystyczne, akcje charytatywne i społeczne. Ważnym jest, by służyły one integracji mieszkańców, popularyzacji sportu, profilaktyce zdrowotnej, ochronie dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwu publicznemu czy pobudzaniu aktywności gospodarczej. Patronatem nie są obejmowane inicjatywy, które są komercyjne.

Najczęściej beneficjantami patronatów honorowych bełchatowskiego starosty są organizacje pozarządowe, ale jest to także najaktywniejsza grupa, podejmująca wiele działań. Nierzadko są to także szkoły. Regulamin przyznawania patronatu nie wskazuje dokładnie rodzaju podmiotu, który może złożyć wniosek. Musi to być organizator wydarzenia. Wparcie patronackie może mieć formę ufundowania pucharów, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych. Dokumenty muszą być złożone w bełchatowskim starostwie najpóźniej 21 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia. Po zakończeniu wydarzenia beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie. Określa on także wzory wymaganych dokumentów, do pobrania tutaj.
A.Zawodzińska
Zespoł ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← Back