Sobota 19 września 2020

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848). W załączniku oświadczenie mające zastosowanie do strony BIP Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.


Koordynator ds. dostępności
p. Monika Selerowcz
tel. 44 733 65 32
e-mail: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl