Piątek 03 lipca 2020

W ramach „odmrażania" pracy administracji od 22 kwietnia urzędy wykonują więcej zadań związanych z obsługą obywateli, która dotąd była ograniczona jedynie do niezbędnych i najbardziej potrzebnych. Tak też było w bełchatowskim starostwie. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaznacza, że wydziały, które zwyczajowo obsługują najwięcej spraw i mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, mimo utrudnień realizowały swoje zadania w nie mniejszej, jak zazwyczaj, liczbie. Mieszkańcy dostarczali dokumenty do specjalnej urny w budynku głównym urzędu i nadal mogą to robić, by zachować bezpieczeństwo własne i pracowników. Mogą być spokojni o załatwienie w terminie swojej sprawy.
Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców, chcących skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje o terminach ważności kart parkingowych oraz orzeczeń lekarskich, które już są w posiadaniu osób niepełnosprawnych. Nowe wnioski o ich wydanie są przyjmowane jedynie drogą listowną lub poprzez wrzucenie dokumentów do specjalnej urny w siedzibie Zespołu.
Powiat Bełchatowski przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Obecnie możliwe jest korzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z decyzją Starosty Bełchatowskiego funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu i korzystanie z nich poprzez osobisty kontakt z prawnikiem nadal pozostaje zawieszone do odwołania.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
W związku z trwającą w kraju i na świecie epidemią koronawirusa Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwraca się do mieszkańców naszego  powiatu z podziękowaniem za odpowiedzialne zachowanie, prośbą o wyrozumiałość w odniesieniu do ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu, a także słowami uznania i podziękowania za trudną pracę i poświęcenie lokalnych służb mundurowych, medycznych i epidemiologicznych.
17-03-2020

KOMUNIKAT!

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zamknięte dla interesantów od 16 marca 2020 r. do odwołania.
Spółka PKS zawiesiła od 16 marca kilka kursów autobusowych. Ma to związek z zagrożeniem epidemiologicznym, a także czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół. Jak informuje spółka, powrót do normalnego rozkładu jazdy będzie zależał od decyzji odgórnych.
Z powodów bezpieczeństwa epidemiologicznego i związanym z tym zamknięciem bełchatowskiego starostwa dla interesantów w terminie od 16 marca do odwołania informujemy, że w sprawach pilnych istnieje możliwość przekazania do urzędu dokumentów. Do tego celu służy urna, ustawiona w przedsionku budynku głównego przy ul. Pabianickiej 17/19. Osobę, która otworzy drzwi, należy przywołać dzwonkiem (po prawej stronie obok wejścia). Ta forma przekazania dokumentów jest dostępna w dni powszednie (także wtorki) tylko w godzinach 7.30-15.30. Ważne, by przyniesione dokumenty były zapakowane w jedną kopertę.