Sobota 04 kwietnia 2020

Od 30 marca br. możliwe będzie korzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z decyzją Starosty Bełchatowskiego funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu i korzystanie z nich poprzez osobisty kontakt z prawnikiem nadal pozostaje zawieszone do odwołania.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
W związku z trwającą w kraju i na świecie epidemią koronawirusa Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwraca się do mieszkańców naszego  powiatu z podziękowaniem za odpowiedzialne zachowanie, prośbą o wyrozumiałość w odniesieniu do ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu, a także słowami uznania i podziękowania za trudną pracę i poświęcenie lokalnych służb mundurowych, medycznych i epidemiologicznych.
17-03-2020

KOMUNIKAT!

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zamknięte dla interesantów od 16 marca 2020 r. do odwołania.
Spółka PKS zawiesiła od 16 marca kilka kursów autobusowych. Ma to związek z zagrożeniem epidemiologicznym, a także czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół. Jak informuje spółka, powrót do normalnego rozkładu jazdy będzie zależał od decyzji odgórnych.
Z powodów bezpieczeństwa epidemiologicznego i związanym z tym zamknięciem bełchatowskiego starostwa dla interesantów w terminie od 16 marca do odwołania informujemy, że w sprawach pilnych istnieje możliwość przekazania do urzędu dokumentów. Do tego celu służy urna, ustawiona w przedsionku budynku głównego przy ul. Pabianickiej 17/19. Osobę, która otworzy drzwi, należy przywołać dzwonkiem (po prawej stronie obok wejścia). Ta forma przekazania dokumentów jest dostępna w dni powszednie (także wtorki) tylko w godzinach 7.30-15.30. Ważne, by przyniesione dokumenty były zapakowane w jedną kopertę.
Zarządzennie nr 6/20 Państowego Wojewódzkiego Łódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.
Informujemy, iż spotkanie edukacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich, planowane 24 marca, zostaje odwołane. Powodem takiej decyzji organizatorów jest przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu. Mobilny Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz bełchatowskie starostwo zapewniają, że przekazanie przygotowanych na to spotkanie informacji odbędzie się w innym terminie.
Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.
Mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił się z prośbą o zawieszenie zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pismo w tej sprawie skierował do wszystkich wojewodów prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.