Komunikat
  • W związku z problemami technicznymi dostawcy usług telefonicznych dla starostwa uruchomione zostały nowe numery tel. do urzędu: 508252849,  603636766. Za utrudnienia przepraszamy. . ∗
Środa 21 listopada 2018

Zarząd Powiatu w Bełchatowie:oglasza zamówienie usług w nw. zadaniach: 
Zadanie 1: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2019 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300.”
Zadanie 2: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2019 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300."
 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 367/1 o powierzchni 0,0019 ha, położona w obrębie Kleszczów, gminie Kleszczów, której stan prawny jest nieuregulowany, a w ewidencji gruntów jako właściciel wpisana jest Wspólnota Gruntowa Wsi Rogowiec. Powyższa nieruchomość z mocy prawa stała się własnością Gminy Kleszczów, co nastąpiło na podstawie Decyzji  Starosty Bełchatowskiego nr 530.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.4.2018.8.BM z dnia 25.04.2018 r. polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 101411E ul. Wiejskiej w Rogowcu wraz z infrastrukturą techniczną”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego Pani Genowefie Kucharskiej i spadkobiercom po zmarłej Pani Rozalii Kraski oraz zmarłej Pani Weronice Smigiel za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 142/10 o powierzchni 0,0013 ha, położona w obrębie Kleszczów, gminie Kleszczów, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Kleszczów, co nastąpiło na podstawie Decyzji  Starosty Bełchatowskiego nr 499.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.7.2017.8.BM.PTk z dnia 09.05.2017 r. polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 101368E w Kleszczowie, ul. Krótka”
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (roboty budowlane) na budowę utwardzenia powierzchniowego działki przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.
W załączeniu Decyzja Wspólnoty Gruntowej Wsi Kuźnica z dnia.  o nr

Decyzja Starosty Bełchatowskiego  WS.680.5.11.2016  z dnia  26.10.2018r. orzekająca uznać, że nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica, gmina Rusiec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer: 148 o pow. 0,0410 ha, 149 o pow. 0,0716 ha, 150 o pow. 0,7426 ha, 244 o pow. 0,1771 ha,246 o pow. 0,3771ha,  470 o pow. 0,0406 ha, 485/1 o pow. 0,0216 ha oraz 485/2 o pow. 0,0624 ha stanowi Wspólnotę Gruntową wsi Kuźnica.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy budowy utwardzenia powierzchniowego działki przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie. 
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ (BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO I KORTÓW) PRZY I LO im. Wł. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie wybrał realizatora porgramu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego dla dziewczynek urodzonych w roku 2002. Jest nim Bełchatowskie Centrum Medyczne.