Sobota 25 marca 2017

24-03-2017

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Starosty Bełchatowskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 835 o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie Osiny, gmina Szczerców, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium.
 
21-03-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dotyczące przeprowadzenia 2 edycji szkolenia z odnawialnych źródeł energii (OZE), każda obejmująca szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV oraz szkolenie z zakresu pomp ciepła w związku z realizacją projektu pn.: „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
21-03-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Niwy, Podklucze i Podżar położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie"
15-03-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji kursu kierowców operatorów wózków jezdniowych dla 24 pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (12 uczniów z Technikum Mechanicznego i 12 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej).
 
15-03-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 4 edycji kursu w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) dla 48 pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (12 uczniów z Technikum Mechanicznego i 36 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej).
 
02-03-2017

Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.6853.45.2016 z dnia 28.02.2017r.
02-03-2017

Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.6853.41.2016 z dnia 28.02.2017r.
02-03-2017

Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.6853.40.2016 z dnia 28.02.2017 r.
28-02-2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Niwy, Podklucze i Podżar położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie".
W dniu 21 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, a także z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.