Czwartek 09 kwietnia 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie*.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiagnięcia poziomu docelowego ozonu.
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat  nieruchomości  będących we władaniu  Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniuSkarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości  będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnościąSkarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Decyzja Starosty Bełchatowskiego, znak: WS.6821.2.5.2019 z dnia 16.03.2020, w sprawie nabycia przez Skarb Państwa wlasności nieruchomości i odszkodowania. Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 687/1 o pow. 0,0032 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców.
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości n0iezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzennie nr 6/20 Państowego Wojewódzkiego Łódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.
Informacja Starosty Bełchatowskiego  o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację   ewidencji  gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI,  położonego  w gminie  BEŁCHATÓW,  powiat bełchatowski,  woj. łódzkie.
 
Decyzja Starosty Bełchatowskiego WS.680.5.1.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. o uznaniu  za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Zawady gmina Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46 o pow. 1,8297 ha.