Środa 23 maja 2018

22 maja 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
 
1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie.
W dniu 8 maja 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę Nr 165/18 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka gruczołu krokowego w Powiecie Bełchatowskim w roku 2018.
Miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty – Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów.
Oferty należy składać do 24 maja 2018 roku do godziny 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka gruczołu krokowego w Powiecie Bełchatowskim w roku 2018".
Decyzja WS.680.5.12.2016 z dnia 7 maja 2018 r. o ustaleniu, że nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zalasy, gmina Rusiec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 17 o pow. 0,6800 ha oraz 62 o pow. 0,6900 ha stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Zalasy.
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 672 o pow. 0,51 ha, 814 o pow. 0,49 ha i 1286 o pow. 0,04 ha położonych w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 690/6 o pow. 0,33 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 715 o pow. 0,56 ha, położonej w obrębie Osiny, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w  Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 434/4 o pow. 0,03 ha, 434/5  o pow. 0,28 ha, położonej w obrębie Młynki, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla  Brunatnego Bełchatów w  Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 120 o pow. 0,03 ha, 121 o pow. 0,0990 ha, 903 o pow. 0,14 ha, 908 o pow. 0,05 ha i 976 o pow. 0,18 ha położonej w obrębie Parchliny, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 861/2 o pow. 0,01 ha, 861/4 o pow. 0,03 ha położonej w obrębie Grabek, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.