Środa 03 czerwca 2020

INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o  ieuregulowanym stanie prawnym (nr działki 196 o pow. 4,1142 ha położonej w obrębie Bukowa, gm. Bełchatów).
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły w załączniku.
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Bełchatowskiegoz dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego WI.272.1.2020 - montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie z uwzględnieniem wymagań dostepu dla osób niepełnosprawnych.
"Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pod nazwą: Montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych."
Ogłoszenie o zamówieniu na montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie z uwzględnieniem wymagań dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie*.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiagnięcia poziomu docelowego ozonu.
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat  nieruchomości  będących we władaniu  Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących we władaniuSkarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości  będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnościąSkarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.