Niedziela 19 stycznia 2020

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg powiatowych na terenie miasta Bełchatowa, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BEŁCHATOWIE W LATACH 2020 - 2022”
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Zakup energii elektrycznej"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300”
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem budynku niemieszkalnego na okres do 3 lat znajdującego się na  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w latach 2020 - 2022.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.