Niedziela 09 sierpnia 2020

27-07-2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483 - odcinek od km 0 000 do km 4 350,00". Numer ogłoszenia: 161635-2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 323 o pow. 0,2283 ha, położonej w obrębie Rawicz, gmina Drużbice; data publikacji 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 168/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie Antonina, gmina Rusiec; data publikacji 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 134/3 o pow. 0,0258 ha, położonej w obrębie Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów; data publikacji 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka  nr 70/2 o pow. 0,0019 ha, położonej w obrębie Korczew, gmina Bełchatów: data publikacji 27.07.2016
27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 72/10 o pow. 0,0063 ha, położonej w obrębie Rząsawa, gmina Bełchatów; data publikacji 27.07.2016

27-07-2016

Zarządzenie starosty bełchatowskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 3/3 o pow. 0,1170 ha, położonej w obrębie Suchcice, gmina Drużbice; data publikacji 27.07.2016

26-07-2016

Obwieszczenie starosty bełchatowskiego o wydaniu decyzji znak WS.683.3.2012, ustalającej odszkodowanie na rzecz Emesztiny Serban, nieznanej z miejsca pobytu, za udział w nieruchomości; data zamieszczenia 26.07.2016

25-07-2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - "Przebudowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjaqlnych w Zelowie wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej" Numer ogłoszenia: 153455-2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
25-07-2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - "Przebudowa sanitariatów w budynku głównym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie wraz z instalacjami" Numer ogłoszenia: 153063-2016; data zamieszczenia: 25.07.2016