Sobota 18 stycznia 2020

Informacja z sesji otwarcia ofert  dla zadania pod nazwą: Termomodernizacja dachu budynku DPS w Bełchatowie.". Szczegóły w załączniku.
 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza zamówienie na roboty budowlane  "Termomodernizacja dachu budynku DPS Bełchatów - OS"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bełchatowskiego.
Zarządzenie nr 74/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 413/16 o pow. 0,0022 ha, 413/18 o pow. 0,0242 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie nr 73/2019  Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 413/11 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie nr 72/2019 Starosty  Bełchatowskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,11 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Kleszczów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie  nr 71/2019 Starosty  Bełchatwoskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/2 o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie Chabielice Kolonia, gm. Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów znak:KWB/D/DI/2003/DIZ/1069/IZG-02/559/2019; zamierza wywłaszczyć pod działalność górniczą na Polu Szczerców, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Chabielice Kolonia, gmina Szczerców, oznaczoną zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działka: nr 687/1 o pow. 0,0032 ha, będąca własnością (nieżyjących) Państwa Mariana i Stanisławy małż. Strzelczyk.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bełchatowskiego”
 
Informacja z sesji otwarcia ofert, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bełchatowskiego.