Niedziela 31 maja 2020

Informacja z sesji otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.
Informacja z sesji otwarcia ofert.na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.
 
Starosta Bełchatowski informuje, o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W dniu 29 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie oglasza zamówienie dostawy energii elktrycznej. 
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300".
Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w latach 2020 - 2022.
Zarządzenie dotyczy ustalenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w dniu 31 grudnia 2019 r. 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego (zadanie 2) dla zadania pod nazwą: Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt.: "Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19".