Sobota 18 stycznia 2020

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza zamówienie usługi na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasow niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bełchatowskiego.
Decyzja WS.6853.41.2019 Starosty Bełchatowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia pn „Modernizacja linii 220 kV Janów- Rogowiec, Rogowiec - Piotrków”
Zarządzenie 62/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 417/2, nr  423/2, położonych w obrębie Chabielice Kolonia w gminie Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie 61/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 778/3, nr  779, nr 780, położonej w obrębie Chabielice w gminie Szczerców na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
11-07-2019

Informacja

Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatówznak: KWB/DI/647/DIZ/405/IZG/10/231/2019 uzupełnionego pismem znak: KWB/D/2064/DI/1495/DIZ/805/IZG/10/430/2019; zamierza wywłaszczyć pod działalność
górnicząna Polu Szczerców nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Młynki, gmina Szczerców, oznaczoną zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działka nr 303 o pow. 0,19 ha, wpisaną jako własność Grażyna Materac (nie odnaleziono dokumentu własności).
Decyzja WS.6853.20.2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zwierzyniec w gminie Drużbice.
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego.