Czwartek 02 lipca 2020

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Na podstawie art. 6 pkt.8, art. 113, 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ Starosta Bełchatowski informuje, że na skutek zawiadomienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów znak:KWB/D/DI/2003/DIZ/1069/IZG-02/559/2019; zamierza wywłaszczyć pod działalność górniczą na Polu Szczerców, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Chabielice Kolonia, gmina Szczerców, oznaczoną zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów jako działka: nr 687/1 o pow. 0,0032 ha, będąca własnością (nieżyjących) Państwa Mariana i Stanisławy małż. Strzelczyk.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości.
 
← powrót