Sobota 15 sierpnia 2020

Informacja Starosty Bełchatowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o  ieuregulowanym stanie prawnym (nr działki 196 o pow. 4,1142 ha położonej w obrębie Bukowa, gm. Bełchatów).
Na podstawie art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020. poz. 65./ oraz art. 104 k.p.a. /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256/ Starosta Bełchatowski informuje, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej nr działki 196 o pow. 4,1142 ha położonej w obrębie Bukowa, gm. Bełchatów stanowiącej własność zmarłych Anny i Franciszka Bieganowskich, przez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów zezwolenia na przeprowadzenie “Rozbiórki linii napowietrznej 15 kV”, która będzie polegała na rozbiórce przewodów typu AFL. 70 mm². Całkowite udostępnienie nieruchomości wynosi dł. 200 mb x 10 m = 2000 m².

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte ww. postępowanie.
← powrót