Sobota 04 lipca 2020

Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej rozstrzygnięty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Do realizacji zlecone zostały następujące zadania:

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zelowie
Tytuł zadania: Prowadzenie zajęć zapewniającychh dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców odpowiedniego wychowania, przygotowanie do codziennych obowiązków
i wypełnienie czasu wolnego po zajęciach szkolnych – dotacja w kwocie 6.500,00 zł;

2) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości" z siedzibą w Szczercowie
Tytuł zadania: "Poznaj mnie – odkryj siebie" – dotacja w kwocie – 4.266,00 zł;

3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości" z siedzibą w Szczercowie
Tytuł zadania: "Mam marzenie...być artystą" – program osłonowy na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacja w kwocie – 6.895,00 zł.
skanowanie (Pobrań: 36)
opis (Pobrań: 87)
harmonogram (Pobrań: 74)
kosztorys (Pobrań: 73)
← powrót