Sobota 15 sierpnia 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego spadkobiercom po zmarłym Panu Józefie Woszczyku za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 245/3 o powierzchni 0,0034 ha, nr 246/3 o powierzchni 0,0047 ha, położone w obrębie nr 0013 Łuszczanowice, gminie Kleszczów, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kleszczów, co nastąpiło na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1424.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.8.5.2019.8.TP.DA z dnia 04.11.2019 r. polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 101402E – ul. Miłej w Kleszczowie od ul. Ustronnej do ronda w Łuszczanowicach (o długości  692,07 m od kilometra 0+740,37 do 1+432,44), wraz z infrastrukturą techniczną.
← powrót