Niedziela 08 grudnia 2019

Obwieszczenie WS.683.41.2018 Starosty Bełchatowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Starosta Bełchatowski realizujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r., decyzji znak: WS.683.41.2018 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, w tym w udziale 4/12 części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kolonia Łobudzice gm. Zelów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 256/5 o pow. 0,0041 ha, 256/7 o pow. 0,0040 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Zelów.
← powrót