Sobota 15 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Bełchatowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Bełchatowskiegoz dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
← powrót