Sobota 27 lutego 2021

Centrum OPUS, jako Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy w ramach współpracy z Powiatem Bełchatowskim nieodpłatne usługi w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych aktywnych społecznie mieszkańców, jako realizatorów zadań publicznych realizowanych na rzecz Powiatu i zwiększania ich efektywności w aplikowaniu o środki pozabudżetowe. Doradcy OPUS dostępni są on-line i stacjonarnie.
kompy glowne
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza we wtorek, 23 lutego o godz. 11 na spotkanie on-line dotyczące wspierania starszych pokoleń w edukacji cyfrowej. Jest ono adresowane do osób chcących się uczyć i tych, którzy chcą uczyć i wspierać w nauce. Warunkiem udziału w tej konferencji jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem, wskazanym w dalszej części artykułu.
Pakiet na rozwój działań ekonomicznych dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z regionu. Rozpoczął się nabór na wsparcie dla grup nieformalnych i NGO. Oferta dotyczy zarówno organizacji i grup z Łodzi i regionu. Szczegóły w załącznikach.
W zalączniku (PDF) znajdują się informacje o dokumentach, miejscach ich składania i terminach, które obowiązują przy rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia zwykłego. 
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na cykl dwóch spotkań on-line pod tytułem „Wolontariat – jak i po co uruchamiać aktywność wolontarystyczną w lokalnej społeczności? Są zaplanowane we wtorki 8 grudnia i 15 grudnia po południu. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a także liderzy lokalni, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, pracownicy instytucji związanych z pomocą i opieką, osoby zainteresowane tematyką wolontariatu.
Uchwała Nr 375/20 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w 2021 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 355/20 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, ul Pabianicka 17/19 w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.
Ogloszenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Belchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu bełchatowskiego poszukują osób chętnych wspomóc ich bieżącą działalność. Osoby chętne do włączenia się w aktywną pomoc na rzecz tych placówek mogą kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie pod numerem telefonu 44 635 86 28.