Sobota 21 września 2019

Zapraszamy 24 września o godz. 16.30 do Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie (dawniejszy CKP, ul. Czapliniecka 96) na spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty" Łódzkie na plus 2019". 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą ubiegać się o 5 tys. zł na wsparcie swojej działalności w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, składając wnioski za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP. Termin złożenia dokumentów upływa 10 września.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w spotkaniu dotyczącym wzorów ofert na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym, które zostały wprowadzone w marcu br. Bełchatowskie starostwo i Centrum OPUS zapraszają 28 sierpnia o godz. 16.30 do Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Swój udział należy potwierdzić do 26 sierpnia.
Zapraszamy na spotkanie w dniu 28 maja 2019 r. skierowane do lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował  ponad 320 tys. zł na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2019. Jest to blisko pięćdziesiąt przedsięwzięć, z których mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać nieodpłatnie. Należą one do takich obszarów jak kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona i promocja zdrowia czy turystyka.
20-02-2019

Przekaż 1% OPP

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego uprawnionych do przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2018.
arząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach podjęcia działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" zapraszają strażaków ochotników do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY 2019.