Niedziela 09 sierpnia 2020

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 maja 2018 r.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 03.04.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic" - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Warsztaty żywieniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 3.500,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Zarząd Powiatu informuje, że 3 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic" w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Poznaj swój kraj - działania krajoznawcze w 100 - Rocznicę Odzyskania Niepodległości". Wnioskowana kwota na realizację zadania to 4.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóły w załączeniu.
W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę nr 108/18 dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Prawie 22 tysiące złotych z powiatowej kasy wesprze tegoroczne akcje prozdrowotne, przygotowane przez organizacje pozarządowe. Zarząd Powiatu w Bełchatowie wybrał do dofinansowania cztery inicjatywy spośród kilkunastu ofert, biorących udział w konkursie.
Szkolenia, zawody, obozy sportowe, a także pikniki, rajdy i uroczystości zorganizują dla mieszkańców powiatu organizacje pozarządowe. Samorząd powiatu przekaże na ten cel prawie 280 tysięcy złotych.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 stycznia 2018 r.
W dniu 12 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia
w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.
 
W dniu 12 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2018 roku.
Uchwała Nr 392/17 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 21 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia otwartego  konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2018 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.