Wtorek 10 grudnia 2019

Organizacje pozarządowe otrzymają na przedsięwzięcia służące mieszkańcom powiatu w 2017 roku w sumie 340 tysięcy złotych. Trzeba opisać przedsięwzięcie, obliczyć koszty i wystartować w konkursie ofert. Pieniądze mają pomóc w organizacji działań z takich obszarów jak m.in. pomoc społeczna, w tym dla osób niepełnosprawnych, tradycje narodowe, zdrowie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania na rzecz dzieci i młodzieży, kultura fizyczna. W roku 2016 było ich sześćdziesiąt.
W dniu 8 grudnia 2016 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.  Zarząd Powiatu w Bełchatowie dokonał wyboru ofert Fundacji Młodzi Ludziom z siedzibą  w Borysławie, której to Fundacji powierzone zostanie prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczercowie i Kleszczowie.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 21.10.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie - Grocholicach  na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Grudniowe rocznice – cykl imprez poświęconych: 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grocholicach, 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 8.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie infromuje, że w dniu 29 lipca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" na realizację zadania publicznego z zakresu...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 13 lipca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia KS "Grocholice" Bełchatów na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 19  lipca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości pod nazwą: „„SZLAKIEM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO"...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Artdywizjon na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki,...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 9 maja 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta Starego na realizację zadania publicznego z...
Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. „małych grantów” składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd otwarty konkurs ofert. Ponadto w ustawie...