Niedziela 18 sierpnia 2019

W dniu 18 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2016r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.Ogłoszenie...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 9 października 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Trybunalski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury ...
15-10-2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

23-07-2015

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na realizację zadania publicznego z...
21-07-2015

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, przygotowując się do prac związanych z projektem budżetu na rok 2016, zaprasza stowarzyszenia i podmioty zainteresowanie realizacją zadań publicznych, o zasięgu ponadgminnym, do składania projektów wniosków...
Piknik stowarzyszeń, organizowany przez starostę bełchatowskiego, ma już kilkuletnią tradycję. Jego celem jest zaprezentowanie mieszkańcom doświadczeń, upowszechnianie idei przyświecających działaniom stowarzyszeń, integracja środowisk społeczników, wymiana informacji etc. Impreza ma charakter...
Forum poświęcono kierunkom współpracy samorządu powiatowego i organizacji działających w środowisku lokalnym, a głównie tworzeniu i potrzebie powoływania rad działalności pożytku publicznego. Anna Dyderska, przedstawicielka OPUS, omówiła korzyści i wyzwania,...
21-04-2015

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, iż w dniu 14.04.2015r do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn....
GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego.  W związku z ogłoszeniem kolejnej edycji tego...
KOMUNIKAT  DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTUZgodnie z uchwałą nr 88/15 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków...