Poniedziałek 09 grudnia 2019

Starosta belchatowski informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddz. w Bełchatowie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Półkolonie letnie dla...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16.03.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta  oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 26.02.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie oferta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie  na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury...
Informacja Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 8 marca 2016r. o złożeniu ofert na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie: 1) Półkolonie letnie dla dzieci...
12-01-2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań...
    W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie  podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2016 roku punktów...
    W dniu 14 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:- pomocy...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 18.11.2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie oferta Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego z siedzibą w Mzurkach na...

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W dniu 18 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2016r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.Ogłoszenie...