Niedziela 09 sierpnia 2020

Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 13 lipca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia KS "Grocholice" Bełchatów na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 19  lipca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości pod nazwą: „„SZLAKIEM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO"...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Artdywizjon na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki,...
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w dniu 9 maja 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta Starego na realizację zadania publicznego z...
Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. „małych grantów” składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd otwarty konkurs ofert. Ponadto w ustawie...
Starosta belchatowski informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddz. w Bełchatowie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Półkolonie letnie dla...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16.03.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta  oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 26.02.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie oferta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie  na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury...
Informacja Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 8 marca 2016r. o złożeniu ofert na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie: 1) Półkolonie letnie dla dzieci...
12-01-2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań...