Poniedziałek 20 stycznia 2020

Informacja Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 8 marca 2016r. o złożeniu ofert na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z/s w Zelowie: 1) Półkolonie letnie dla dzieci...
12-01-2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań...
    W dniu 14 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie  podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2016 roku punktów...
    W dniu 14 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:- pomocy...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 18.11.2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie oferta Fundacji Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego z siedzibą w Mzurkach na...

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W dniu 18 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2016r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.Ogłoszenie...
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 9 października 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Trybunalski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury ...
15-10-2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

23-07-2015

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na realizację zadania publicznego z...