Niedziela 09 sierpnia 2020

Informacja o ofercie dot. upowszechniania tradycji narodowej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16.03.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta  oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza...

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16.03.2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta  oferta Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pod tytułem: „ Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego – Organizacja Uroczystości Dnia Wojska Polskiego i Cudu nad Wisłą”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 6.000,00 zł. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

← powrót