Niedziela 09 sierpnia 2020

Informacja o ogłoszeniu konkursu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
    W dniu 14 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:- pomocy...

    W dniu 14 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
w zakresie:
- pomocy społecznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- sportu i kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa,
- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.
    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

← powrót