Niedziela 09 sierpnia 2020

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339.), na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie na powierzenie prowadzenia w 2016r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.

Zgłoszenie kandydatury danej osoby odbywa się na załączonym do uchwały ZP formularzu, który należy złożyć we wskazanym terminie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19.

Termin zgłaszania kandydatur rozpoczyna się w dniu 19.11.2015 r. a kończy w dniu 27.11.2015 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zgłaszani przez osoby upoważnione do reprezentacji tych organizacji lub podmiotów.

Wyboru kandydatów do składu Komisji Konkursowej dokona Zarząd Powiatu w Bełchatowie biorąc pod uwagę unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest społeczny i nieodpłatny.

← powrót