Poniedziałek 09 grudnia 2019

W dniu 29 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe.
Centrum OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie zaprasza na spotkanie skierowane do przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej dotyczące tematu.
Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 07.10.2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oferta Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” S. A. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej roczników 2006 i starszych”.Wnioskowana kwota na realizację zadania to 10.000,00 zł.
Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 
24 września odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019, zorganizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z bełchatowskim starostwem. Wzięło w nim udział blisko 50 osób. Zebrani pytali głównie o to, kto może ubiegać się o pieniądze i na jakich warunkach.
Rusza program Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019,którego zadaniem jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego oraz lokalne organizacje pozarządowe, w formie projektów mikrograntowych.
Zapraszamy 24 września o godz. 16.30 do Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie (dawniejszy CKP, ul. Czapliniecka 96) na spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty" Łódzkie na plus 2019". 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą ubiegać się o 5 tys. zł na wsparcie swojej działalności w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, składając wnioski za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP. Termin złożenia dokumentów upływa 10 września.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w spotkaniu dotyczącym wzorów ofert na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym, które zostały wprowadzone w marcu br. Bełchatowskie starostwo i Centrum OPUS zapraszają 28 sierpnia o godz. 16.30 do Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Swój udział należy potwierdzić do 26 sierpnia.