Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Sobota 19 sierpnia 2017

Rachunki bankowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

RACHUNEK BUDŻETU POWIATU 
20 1560 0013 2459 3649 9000 0002

RACHUNEK DOCHODÓW STAROSTWA (wpłaty m.in. opłat geogezyjnych, komunikacyjnych)
63 1560 0013 2459 3649 9000 0004

RACHUNEK WYDATKÓW STAROSTWA 
90 1560 0013 2459 3649 9000 0003
 
RACHUNEK DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA (wpłaty m.in. za użytkowanie wieczyste, najem, czynsze dzierżawne, za przekształcenia, opłata za kartę parkingową)
09 1560 0013 2459 3649 9000 0006

RACHUNEK DEPOZYTOWY (wpłaty wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)
36 1560 0013 2459 3649 9000 0005 

RACHUNEK ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
79 1560 0013 2459 3649 9000 0007 

RACHUNEK URZĘDU MIASTA BEŁCHATÓW (wpłaty opłat skarbowych)
73 1050 1461 1000 0024 1124 0423