Czwartek 21 marca 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =


Dla kogo forum?

Forum dedykowane jest przedsiębiorcom wszystkich branż, działającym na terenie powiatu bełchatowskiego, a zwłaszcza:

  • firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność,
  • osobom samozatrudniającym się.

Udział w wydarzeniu wziąć mogą nie tylko właściciele firm, ale także oddelegowani pracownicy (wskazani w formularzu rejestracyjnym).
 

W jakim celu?

Misją  Forum Gospodarczego jest tworzenie korzystnego klimatu wspierającego rozwój biznesu, stworzenie płaszczyzny do popularyzacji źródłowej i najnowszej wiedzy w szerokim aspekcie działalności gospodarczej, ułatwienie firmom nawiązywania kontaktów biznesowych oraz skierowanie uwagi biznesu w kierunku innowacji w technologiach i zarządzaniu – to jest głównym wyzwaniem dla IV Forum.
 

Jakie korzyści dla firm? Dlaczego warto spotkać się z najlepszymi?

Wartość udziału w Forum opisują zasadniczo te słowa: Wiedza – Kontakty – Promocja – Inspiracje - Prestiż. Motywem przewodnim wszystkich wykładów i prezentacji będzie rozwój oparty o nowoczesne narzędzia do zarządzania firmą w obliczu postępującej globalizacji gospodarki, wirtualizacji życia i pogoni za nowymi technologiami. Takie pojęcia jak  employer branding czy sukcesja  warto znać i korzystać z tej wiedzy praktycznie dla budowania mocnej i stabilnej marki oraz dynamicznego rozwoju własnej firmy. W trakcie Forum poznamy wyróżniających się lokalnie przedsiębiorców, czyli laureatów konkursu Starosty Bełchatowskiego „Firma na medal” a także wręczymy nagrodę „BEŁCHATOWSKIE SKRZYDŁA”
 

Goście specjalni

Na forum przyjadą delegacje z powiatów partnerskich (Proszowice, Myślenice, Kętrzyn, Stalowa Wola) oraz partner z Litwy. .Wśród gości tegorocznego wydarzenia znajdą się eksperci, doradcy, przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za gospodarczą koniunkturę i wspierających biznes, naukowcy.