Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Czwartek 17 sierpnia 2017

Samorząd powiatu bełchatowskiego organizuje w Bełchatowie w kwietniu 2017 r. II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, jedno z największych wydarzeń biznesowo-gopodarczych w powiecie bełchatowskim i regionie. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, objął tę inicjatywę patronatem honorowym.