Piątek 18 paździenika 2019

Ćwiczenia zgrywające sił ratowniczych "Kurnos 2013"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =