Sobota 15 sierpnia 2020

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848). W załączniku oświadczenie mające zastosowanie do strony BIP Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.