Piątek 18 paździenika 2019

Powiatowe lodowisko - od początku (2009-2011)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =