Sobota 20 kwietnia 2019

KONKURS„OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2019 ogłasza nabór na:  Pakiety rozwojowe dla grup inicjatywnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowychplanujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;


W ramach pakietu rozwojowego grupa inicjatywna/organizacja pozarządowa otrzymuje:
  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na swój rozwój;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego


 
zdjęcie
Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne. 
Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.01.19 r. do 31.10.19 r.
Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl. Termin składania wniosków: 29.10.2018 do 25.11.2018 do godziny 23:59.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 
 


 
← powrót