Czwartek 22 paździenika 2020

„Nasze ekologiczne pracownie”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Powiat Bełchatowski skorzystał z oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  przystępując do  konkursu w ramach Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. Dzięki pozyskanym funduszom w kwocie ponad 28 tys. zł i środkom własnym powiatu w kwocie 10 tys. zł. udało się stworzyć nowoczesną pracownię.
główne
Klasa przeszła całkowitą metamorfozę, wyrównano i pomalowano ściany i sufity, wyrównano podłogi i położono wykładzinę. Sale wyposażono w biurka, stoliki uczniowskie, szafę, gabloty ekspozycyjne i stojaki do przechowywania map, sprzętu audio-video i komputerowego oraz pomocy dydaktycznych, związanych z edukacją ekologiczną.

Zakupione meble i sprzęty oraz pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas realizacji zajęć z geografii, która jest realizowana w ZSP Nr 2 w Bełchatowie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.


 
M.Rogut-Chrząszcz/Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe
← powrót