Niedziela 31 maja 2020

Aktualności

Ciekawe przedsięwzięcie zrealizowała Fundacja Edukacyjna Centrum Ekologiczne „Lawendowa Barć pod Lasem”. Jest nim ścieżka edukacyjna w pasiece „Lawendowa Barć pod Lasem" w Chajczynach (gm. Zelów) o wartości blisko 17 tys. zł. W zadaniu tym pomógł Fundacji samorząd powiatu bełchatowskiego wspierając je sumą 10 tys. zł.
Zagospodarowanie terenu oraz integracja przy prostych, codziennych czynnościach to pomysł opiekunów i wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.  Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
Podjęte w ostatnich tygodniach przez władze państwa działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zmieniły rytm codziennego życia społeczeństwa i spowodowały konieczność pozostania m.in. przez dzieci i młodzież w domach. Brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami może rodzić u młodych ludzi frustrację. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może spowodować niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu, a także może przyczynić się do powstania lub pogłębienia stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym,co czuje i jak to przeżywa, ale przede wszystkim nie ma z kim porozmawiać o swoim stanie psychofizycznym. 
Podsumowane zostały powiatowe konkursy przedmiotowe, które w bieżącym roku szkolnym organizowane były w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu. W kalendarzu turniejów znalazło się 16 konkursów z różnych dziedzin wiedzy. Młodzież chętnie brała w nich udział. Grupa laueratów liczy dziewiętnastu uczniów. Na podium najczęściej stawała młodzież z "Bronka".
18 maja 1920 r. urodził się Św. Jan Paweł II, Orędownik Pokoju, największy z Polaków,  który zmienił oblicze Polski, świata i Kościoła. Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od dzisiaj, tj. 18 maja na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
Klienci Wydziału Komunikacji w bełchatowskim starostwie będą mogli od poniedziałku, 18 maja, przekazywać dokumenty w swoich sprawach poprzez wrzucenie ich do specjalnej urny, ustawionej przed budynkiem przy ul. Pabianickiej 26, bezpośrednio przy wejściu do wydziału. Do tej pory było to możliwe tylko w budynku głównym urzędu. 
Nauczyciele zawodów i pracownicy obsługi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie czas zawieszonych zajęć dydaktycznych z uczniami wykorzystali na odnowienie pracowni samochodowej. Satysfakcja kadry CKZ jest podwójna. Placówka zyskała nowe miejsce do praktyk uczniowskich i zaoszczędziła budżet.
Starostwo powiatowe w Bełchatowie otrzymało 6 tys. maseczek, kupionych przez Samorząd Województwa łódzkiego ze środków unijnych. Maseczki trafią do m.in. policjantów, medyków i służb socjalnych na terenie naszego powiatu oraz mieszkańców, klientów starostwa