Piątek 18 paździenika 2019

Aktualności

Zapraszamy mieszkańców gminy Bełchatów na bezpłatny kurs agroturystyki.
Zapraszamy mieszkańców gminy Kluki na bezpłatne kursy.
Zapraszamy mieszkańców gminy Szczerców na bezpłatny kurs komputerowy.
24-11-2011

II LO nagrodzone!

  W dniu 18 listopada 2011 roku w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal odbyła się uroczysta Gala 2011 Klubu IMPULS Nauczycieli Przedsiębiorczości zrzeszonych przy Narodowym Banku Polskim, podsumowująca pracę w roku szkolnym 2010/2011.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekaże 130 000 zł tytułem dotacji dla Miasta Bełchatów na realizację zadania pn. „Środowiskowy EKO-RAJ”. Tworzenie „Środowiskowego EKO-RAJU” polegało na zagospodarowaniu terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Barbary 5 poprzez utworzenie terenów zieleni, wstawienie elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów edukacji ekologicznej.
Szlachetna Paczka to ogólnopolska inicjatywa świątecznej pomocy. Jest ona adresowana do rodzin, jak i indywidualnych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
Festiwal odbył się w dniach 17-18 listopada 2011r. Wzięło w nim udział 26 placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego, ogółem 320 dzieci i młodzieży szkolnej. Festiwal ma na celu kształtowanie w dzieciach potrzeby aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz myślenia o sztuce w szerszych kategoriach.
18 listopada 2011r. w Miejskim Centrum Kultury odbył się XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie przeprowadzono ćwiczenia, w których  sprawdzano praktyczne przygotowanie placówki do ewakuacji na wypadek pojawienia sie pożaru.
W czwartek, 11 listopada br. przy Dworku Olszewskich w Bełchatowie odbył się IX Bieg Niepodległości, upamiętniający 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie odnieśli znaczące sukcesy w kategorii open kobiet i mężczyzn.