Niedziela 31 maja 2020

Aktualności

Już wiadomo, że nie uda się w tym roku wykonać 8 - kilometrowego odcinka szklaku rowerowego od zbiornika Słok do Góry Kamieńsk, ekologicznej inwestycji Powiatu Bełchatowskiego planowanej na bieżący rok budżetowy. W związku z występującymi rozbieżnościami co do zakresu obowiązków wykonawcy, Zarząd Powiatu rozwiązał umowę z firmą, która miała przygotować dokumentację projektową i wniosek o pozwolenie na budowę.
Nasze lasy wciąż trzeba sprzątać. Potwierdzają to coroczne akcje organizowane dla różnych grup mieszkańców powiatu w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. W jednej z takich akcji "wielkiego sprzątania" wzięli udział seniorzy.
To będzie XXII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie  obecnej kadencji samorządu Powiatu Bełchatowskiego. Przewodniczący zwołał ją w środę, 29 sierpnia.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie od 3  lat prowadzi na terenie powiatu akcję bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV, odpowiedzialnemu m.in. za powstawanie raka szyjki macicy. Szczepienia rocznika 96, po zatwierdzeniu środków na ich realizację przez Radę Powiatu, ruszą prawdopodobnie we wrześniu.
28-08-2012

Zaproszenie

Delegacja Powiatu Bełchatowskiego gościła w dniach 24-26 sierpnia w partnerskim powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko – mazurskim podczas IV Festiwalu Kultury Ludowej. Władze samorządowe naszego powiatu reprezentowali starosta Szczepan Chrzęst...
Największym w roku świętem dla rolników są dożynki, w czasie których oddaje się hołd ciężkiej pracy gospodarskiej i dziękuje Bogu i Ziemi za plony. Tradycją samorządu Powiatu Bełchatowskiego jest organizowanie dożynek wraz z władzami gmin co roku w innej miejscowości. Tegoroczne odbyły się 19 sierpnia w Zelowie.
24-08-2012

Ekologiczna decyzja

Teren zieleni przy oddziale paliatywnym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie zazielenił się i wypiękniał. Jest to efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z jednym z lokalnych supermarketów.
W dniach od 15 do 28 lipca 2012 roku odbyły się kolonie letnie w Karwi dla 51 osób zorganizowane  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie. Inicjatywa ta ma już wieloletnią tradycję. Uczestnikami kolonii było również 9 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zelowie realizowało od 16 lipca do 14 sierpnia br. zadanie publiczne pn. „Pomoc dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców. Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie”. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Gmina Zelów wsparły ten projekt finansowo.