Niedziela 31 maja 2020

Aktualności

Sto kilkadziesiąt testów na obecność koronawirusa, które w ubiegłym tygodniu wykonano u pracowników Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach, uzyskało wynik ujemny. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie wojewody łódzkiego.
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie zaprasza do korzystania ze swoich obiektów, które jednak udostępnia mieszkańcom z zachowaniem ściśle określonych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dotyczą one m.in. liczby osób mogących jednocześnie przebywać na boisku czy w hali namiotowej, odległości między nimi i czasu aktywności sportowej.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie sukcesywnie podpisuje umowy o przyznaniu dotacji na ekologiczne inwestycje, które mają za zadanie poprawić stan głównych komponentów środowiska, jak powietrze, woda czy gleba. Pieniądze z budżetu powiatu trafią przede wszystkim do gmin, ale wśród beneficjentów są także podmioty niestanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Z uwagi na stan epidemii i zawieszenie do odwołania usług bezpośrednich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do korzystania z konsultacji indywidualnych przez SKYPE.

 
Bieżące remonty, przygotowania do przetargów na trzy duże inwestycje drogowe i opracowywanie projektów rozbudowy dróg w kolejnych miejscach powiatu realizuje aktualnie Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
Samorząd powiatu bełchatowskiego pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Polski las bliżej nas” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie. Po podpisanej w marcu umowie z wykonawcą, o wartości 54 918,75 zł, prace rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do połowy lipca. Tym sposobem przy ul. Targowej 20a w Bełchatowie wyrośnie 2,4 ara lasu.
Od 4 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywrócił obsługę klientów w swoich placówkach. U pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
Testy na obecność koronawirusa będą w tym tygodniu wykonane wśród pracowników Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach. Takie zadanie dla wszystkich DPS zlecił wojewodom w całym kraju Minister Zdrowia.