Poniedziałek 20 maja 2019

Aktualności

MiPBP będzie obchodzić Tydzień Bibliotek. Z tej okazji placówka zaprasza w dniach 6 – 12 maja br. do swojej siedziby głównej przy ul. Kościuszki 9 w Bełchatowie. W programie przedsięwzięcia zawarto wiele ciekawych propozycji. Będzie spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą – autorką m.in. książki pt. „Nikt nie widział, nikt nie słyszał…”, odbędzie się kiermasz książek przeczytanych, uroczystość rozstrzygnięcia konkursów dla dzieci i młodzieży, a także spotkanie z ekipą Laboratorium Pana Korka – szalonymi naukowcami zgłębiającymi tajemnice nauki.
VII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie odbędzie się w środę, 8 maja o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Bełchatowie. Radni zajmą  się m.in. bezpieczeństwem sanitarnym powiatu bełchatowskiego, realizacją programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, działaniami na rzecz pomocy społecznej w latach 2019-2020, zasadami udzielania stypendium motywacyjnego dla młodzieży. Obrady będzie można śledzić „na żywo” w Internecie.
Długi majowy weekend był świątecznym czasem dla strażaków. W przypadającym 4 maja Dniu Strażaka druhowie i druhny, w działających na terenie powiatu jednostkach OSP, uczcili swoje święto wspólnym spotkaniem, podziękowaniami i odznaczeniami dla najaktywniejszych osób. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego.
Moc atrakcji czekała na osoby, które mimo niesprzyjającej aury, przybyły do Kurowa na Strażacki Festyn Rodzinny, zorganizowany 5 maja przez OSP w Kurowie w ramach obchodów  Dnia Strażaka. Przedsięwzięcie objęła honorowym patronatem Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. 
Tegoroczna edycja powiatowych rajdów rowerowych startuje 11 maja. Na rowerzystów czeka siedem wypraw o różnym topniu trudności i różnej długości tras, liczących od 20, do nawet 60 kilometrów. Pokonają w sumie ponad 230 kilometrów. Przedsięwzięcie organizuje Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie we współpracy z Załogą Rowerową Zgrzyt.
Mieszkańcy, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, delegacje instytucji i zakładów pracy, uczniowie i harcerze, organizacje pozarządowe i polityczne, ponad dwadzieścia pocztów sztandarowych, duchowni, słowem tłum bełchatowian zebrał się dziś przed kościołem na os. Dolnośląskim, by uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Samorząd powiatu bełchatowskiego reprezentowali Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski, wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Marek Jasiński,  członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie.
Podczas uroczystości z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej hołd, modlitwę i kwiaty ofiarowano Polakom, zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku m.in. w Katyniu, Miednoje i Charkowie. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie, gdzie umiejscowiona jest pamiątkowa tablica, zgromadzili się przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańcy. Pierwsza niedziela po Wielkanocy, 28 kwietnia, obchodzona jako święto miłosierdzia, nie była przypadkowym terminem.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wesprze finansowo osoby, które usuną ze swoich posesji elementy azbestowe. Na dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2019-2020 przeznaczono w 2019 roku 600 tys. zł. Osoba fizyczna, mieszkaniec Łódzkiego, może otrzymać do 90% kosztów całkowitych konkretnego zadania.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, którzy zakwalifikowali się do I edycji projektu „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie” po uzyskaniu kompetencji zawodowych w zakresie cukiernictwa (technik usług gastronomicznych), czy też wizażu (technik usług fryzjerskich) potwierdzonych zdobytymi certyfikatami mogą w praktyce sprawdzić swoje umiejętności. Przedmiotowy projekt umożliwia bowiem uczniom udział w stażach zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, gdzie mają możliwość pod okiem fachowców w ww. dziedzinach poznać tajniki pracy cukiernika, czy też kosmetyczki.
Absolwenci popularnego „Bronka”, czyli najstarszego bełchatowskiego liceum ogólnokształcącego, spotkają się 15 czerwca br. na zjeździe, który zakończy wspólna zabawa. Przedsięwzięcie organizuje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. W. Broniewskiego. Chętni mogą zgłaszać swój udział do 12 maja. Obecnie zapisało się już blisko pół tysiąca osób.