Piątek 18 paździenika 2019

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wraz z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowała po raz drugi nieodpłatne szkolenie pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - interpretacja przepisów”. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego.

 
10-09-2019

Dożynki w Rasach

Dożynki Gminy Drużbice w Rasach odbyły się 8 września. Dożynki - Święto Plonów to najpiękniejsze święto Rolników - Podziękowanie za zebrane plony. Uroczystość w Rasach rozpoczęła tradycyjnie msza św., na część obrzędową przygotowano przepiękne wieńce dożynkowe.
Święto strażaków w Wielopolu - Jubileusz 50-lecia Powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poświęcenie i przyjęcie Sztandaru Jednostki. Patronat nad wydarzeniem objęła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

 
W sobotę 7 września Powiat Bełchatowski gościł na Mixerze Regionalnym w Łęczycy. To była doskonała okazja, aby w jednym miejscu poczuć klimat i różnorodność kulturową miast i wsi Województwa Łódzkiego. Mixer Regionalny to święto całego regionu. Mixuje już od 2004 roku. Niezmiennie jest imprezą niekomercyjną i niebiletowaną.
W tym roku przypada okrągła, 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Bełchatowianie uczcili ją w sposób szczególny. Na miejskich uroczystościach, które odbyły się w sobotę, 7 września, powiat reprezentowała Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski oraz Marek Jasiński, członek zarządu. 
06-09-2019

Radni obradowali

Za nami XI Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Jednym z najważniejszych punktów obrad był temat poświęcony przekształceniu dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszyscy obecni radni byli za podjęciem tej uchwały.

 
06-09-2019

Miliony na drogi

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim. Na zadania gminne w powiecie bełchatowskim dofinansowanie otrzymają:
Przy obelisku w Magdalenowie, upamiętniono 80-tą rocznicę „bitwy szczercowskiej”. Przypomnijmy, w 1939 roku żołnierze 83 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji ze składu Armii „Łódź” walczyli w obronie pododcinka „Szczerców”. Na dwa dni przed wybuchem wojny, 83 Pułk Piechoty otrzymał zadanie przemaszerowania w ramach oddziału wydzielonego na przedpole głównej linii obrony w rejon Działoszyna, gdzie w pobliżu granicy niemieckiej pod Parzymiechami 1 września przystąpił do działań wojennych.
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Osiemdziesięciu zmotoryzowanych turystów z całej Polski uczestniczyło w zlocie zorganizowanym przez Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów. Uczestnicy spotkania wzięli udział w konkurencjach wiedzowych i sprawnościowych oraz wycieczce po terenie naszego powiatu. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobyli bełchatowianie Krzysztof, Bożena i Tomasz Litwiccy, dla których puchar został ufundowany przez Starostę Bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr, patrona honorowego przedsięwzięcia.