Niedziela 19 stycznia 2020

Aktualności

Z okazji obchodów 100 - lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie zorganizowało „V Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców 2019”. Ideą „Spotkań” była integracja środowisk młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i kadry pedagogicznej poprzez aktywność fizyczną oraz popularyzacje honorowego krwiodawstwa i  rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego wśród młodzieży powiatu bełchatowskiego.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na kandydatów na stanowisko animatora sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu 2020". Dwie osoby mają szansę na zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia.
Podziękowania, gratulacje, podsumowania, a wszystko to z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości wręczone zostały medale i odznaczenia dla: Zasłużonych Dawców Krwi, Zasłużonych dla Zdrowia Narodu oraz medal 100-lecia PCK.
W ubiegły piątek odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej OSP Dobrzelów oraz Gminnych Nutek w Szkole Podstawowej w Domiechowicach. Koncert pod Patronatem Starosty Bełchatowskiego w Bełchatowie został zorganizowany w ramach cyklu koncertów cecyliańskich, zorganizowanych ku czci patronki muzyków pod nazwą „Wieczór z Orkiestrą”. W koncercie uczestniczył Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego  Jacek Bakalarczyk.
Motocykliści z klubu Sons Of North podczas koncertu zbierali pieniądze dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Bełchatowskiego, tj. Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie. Zebrana kwota to 5390 złotych oraz prawie 16 euro.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie odwiedzili wolontariusze Fundacji Euroweek. Rozmowy i wspólne zajęcia, prowadzone w języku angielskim, były okazją do szlifowania języka oraz wzajemnego poznania kultury, geografii czy historii państw, z których pochodzili niecodzienni goście.
Pięknie zagospodarowanymi terenami zielonymi wzdłuż bloków cieszą się mieszkańcy os. Dolnośląskiego 317 i os. Okrzei 4D i E. Skwery z rabatami, trawnikami i małą architekturą ogrodową wykonały wspólnoty mieszkaniowe z pomocą finansową samorządu powiatu, wynoszącą łącznie 60 tysięcy złotych.
W związku z informacjami uzyskanymi z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poniżej zamieszczamy komunikat o możliwości przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego na obszarze woj. łódzkiego (powiatów: bełchatowski, wieluński i pajęczański) w dniu 26.11.2019 r.
Program współpracy samorządu powiatu bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, nowe stawki opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym czy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu będą omawiane na najbliższej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie. Radni spotkają się w środę, 27 listopada w Sali Herbowej Urzędu Miasta, a obrady rozpoczną o godz. 13.
Pomoc takich osób, jak psycholog, prawnik czy specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest organizowana w naszym powiecie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ich praca ma postać popołudniowych dyżurów w wyznaczonych dniach i miejscach. Porady udzielane są bezpłatnie.