Niedziela 31 maja 2020

Aktualności

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych na niej materiałów informacyjnych. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie zgłoszono 45 wypadków przy pracy rolniczej.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną przez koronawirus, oraz podejmowanymi licznymi środkami ostrożności w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń, zmniejszyła się aktywność dawców krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zwraca się z prośbą do mieszkańców, by – jeśli tylko ich stan zdrowia na to pozwala – zgłaszali się do punktów pobierania krwi i dzielili się tym bezcennym darem, ratującym zdrowie i życie ludzkie.
Obecnie możliwe jest korzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z decyzją Starosty Bełchatowskiego funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu i korzystanie z nich poprzez osobisty kontakt z prawnikiem nadal pozostaje zawieszone do odwołania.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
W związku z trwającą w kraju i na świecie epidemią koronawirusa Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zwraca się do mieszkańców naszego  powiatu z podziękowaniem za odpowiedzialne zachowanie, prośbą o wyrozumiałość w odniesieniu do ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu, a także słowami uznania i podziękowania za trudną pracę i poświęcenie lokalnych służb mundurowych, medycznych i epidemiologicznych.
Nie odbędzie się kwalifikacja wojskowa, która na terenie powiatu miała ruszyć 1 kwietnia. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

 
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie uległa organizacja II spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Przypominamy, iż od 1 do 30 kwietnia br. miał być on przeprowadzony na terenie gminy Kleszczów. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej drugi spis próbny będzie realizowany wyłącznie poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie, zobowiązuje osoby uczestniczące w spotkaniu w dniu 12.03.2020 r. w Sali Królestwa Świadków Jehowy w Bełchatowie do skontaktowania się pod nr telefonu: 44 631 31 08, 44 631 31 18, 509 748 182. W trakcie tego spotkania mogło dojść do kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie rekomenduje kontakty telefoniczne do ośrodków pomocy społecznej, działające na terenie gmin w powiecie bełchatowskim. Potrzebujący pomocy mieszkańcy gmin mogą bezpośrednio zgłaszać się do dyżurujących pracowników społecznych.