Wtorek 21 stycznia 2020

8 milionów na pomysły mieszkańców Łódzkiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Do 23 kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski na swoje pomysły, którą zostaną zrealizowane w roku 2020. Do podziału jest aż 8 milionów złotych. O wyborze zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy biorąc udział w głosowaniu.
zdjęcie
Zadania zgłaszane przez mieszkańców lub nawet jednego mieszkańca będą mieć szansę na urzeczywistnienie w ramach puli wojewódzkiej lub powiatowej. Wartość kosztowa każdego z puli wojewódzkiej nie może być niższa niż 100 tys. zł, ani wyższa niż 500 tys. zł. Szacunkowy koszt projektu w ramach puli powiatowej nie może być niższy niż 5 tys. zł, ani wyższy niż 40 tys. zł. Przedsięwzięcia wojewódzkie mogą być zadaniami inwestycyjnymi lub remontowymi, jak np. budowa boiska, modernizacja oddziału szpitalnego, poprawa infrastruktury ratownictwa medycznego.

Pule powiatowe – jest ich w sumie 24 - przeznaczono na realizację zadań nieinwestycyjnych o charakterze sportowym, dotyczących bezpieczeństwa publicznego, o charakterze turystycznym, z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, upowszechniania folkloru związanego z województwem, upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego nie może polegać na zorganizowaniu imprezy masowej oraz organizacji kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego. Zgłoszenie projektu następuje poprzez wypełnienie i przekazanie formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców.

Wzór formularza zgłoszenia oraz arkusza listy poparcia jest na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl. Dokumenty należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) do 23 kwietnia. Każdy wniosek zostanie oceniony formalnie i merytorycznie. Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowany na ww. witrynie internetowej.

Przypominamy, że zadania można zgłaszać na trzy sposoby:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego
  • na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  • al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego,
  • drogą elektroniczną poprzez przekazanie skanu formularza zgłoszenia wraz
  • z załącznikami na adres: bo@lodzkie.pl

Więcej informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Inicjatyw Społecznych, tel. 42 291 97 23; e-mail: bo@lodzkie.pl
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót