Poniedziałek 09 grudnia 2019

Co organizacje mogą zrobić dla Litwy i dla siebie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków na ww. cel. W ramach tego zadania można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencję lub projekty informacyjne. 
zdjęcie
PROJEKTY 2019
Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2019 priorytety Funduszu to:
1. Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
2. Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości  lub 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
3. Promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
* 25-lecia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
* 15-lecia członkowska Polski i Litwy w Unii Europejskiej.
Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może złożyć wniosek?
Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

REALIZACJA PROJEKTÓW
Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2019 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji projektów w 2019 r. są dostępne w zakładce Zasady formalne.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2019r.
Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.
Więcej na  stronie  http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
Zachęcamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe z terenu powiatu bełchatowskiego.
Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy w procesie wnioskowania o środki może kontaktować się z Wydziałem Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych, tel. 44 733 66 07.
Kamila Wolska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót