Niedziela 08 grudnia 2019

Dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, wznowił dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Realizacją dofinansowań zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66.
zdjęcie
Z programu mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie są w stanie samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, muszą zawierać opinię eksperta potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinasowania to 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto zakupu wózka.
Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2019r.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, tel. 44/715 22 69.
Druki wniosków można pobrać bezpośrednio w siedzibie PCPR lub ze strony internetowej www.pcpr.powiat-belchatowski.pl zakładka „Aktywny samorząd”.


 
Źródło:PCPR
← powrót