Sobota 19 września 2020

DPS BEŁCHATÓW – badania w kierunku SARS-CoV-2

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
13 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bełchatowie poinformowała Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie o pozytywnym wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 u jednej z pielęgniarek opieki długoterminowej zatrudnionej w firmie zewnętrznej NZOZ PROMED, świadczącej pracę na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Bełchatowie.
zdjęcie
W związku z powyższą sytuacją natychmiast podjęto działania zapobiegające ewentualnemu zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii na terenie jednostki. W porozumieniu ze stacją sanepidu, 14-dniową kwarantanną zostało objętych 6 pracowników DPS (4 pielęgniarki i 2 opiekunów). Mieszkańcy, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zarażoną dzisiaj zostali przeniesieni do wydzielonych pokoi i poddani obserwacji. Na dzień 15 sierpnia zaplanowano wymazy dla 87 mieszkańców DPS, 53 pracowników oraz 4 pielęgniarek z firmy NZOZ PROMED. U 6 pracowników objętych kwarantanną testy zostaną przeprowadzone w dniach 17-18 sierpnia 2020 r.
Do 21 sierpnia odwołano wizyty lekarskie mieszkańców w poradniach, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu i wymagającej hospitalizacji. Do odwołania wstrzymano przyjmowanie nowych mieszkańców. W jednostce na bieżąco stosowane są środki ochrony indywidualnej.
Wszelkie dalsze działania podejmowane będą w zależności od rozwijającej się w jednostce sytuacji i wyników badań w kierunku SARS-CoV-2.
 


DPS Bełchatów
Zespół ds. Promocji
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie
← powrót