Poniedziałek 17 czerwca 2019

Drugi rok wykuwają życzliwość

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
W bełchatowskim starostwie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii społecznej „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” pod honorowym patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.
zdjęcie
W bełchatowskim starostwie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii społecznej „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” pod honorowym patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.

- Celem drugiej edycji naszej kampanii społecznej „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” jest zlikwidowanie barier pomiędzy środowiskiem osób zdrowych a niepełnosprawnymi – mówi Andrzej Klimas, prezes Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości w Szczercowie. - W naszym społeczeństwie nadal pokutuje stereotyp, że osoba niepełnosprawna jest uciążliwa, roszczeniowa i konfliktowa, co nie jest prawdą. Dzięki naszej akcji dzieci od najmłodszych lat uczą się akceptacji, zrozumienia i empatii.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło trzynaście szkół.

- Propagowanie zachowań prospołecznych i otwartości na innych jest bezcenne - mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Jest to niezwykle ważne, by uwrażliwiać społeczeństwo na problemy, choroby czy wszelkiego rodzaju ułomności drugiego człowieka. Nie możemy zamykać się w swoich małych światach i udawać, że nie widzimy potrzeb innych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” – kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji społecznej, które współfinansowane jest ze środków udzielonych przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie. Prowadzona przez stowarzyszenie akcja służy uwrażliwieniu społeczeństwa na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych, uczy tolerancji i wyrozumiałości. Wśród zaplanowanych i realizowanych działań są konkursy, których adresatami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie prac plastycznych, plakatów czy fraszek, których bohaterami są osoby niepełnosprawne i ich problemy życia codziennego.
Laureaci konkursu:
• w konkursie plastycznym pn. POMAGANIE JEST FAJNE - kategoria klasy I-III
Wyróżnienia:
Hanna Boczek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
Oliwia Jakubczak z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie
Maja Jaruga z Zespołu Szkół w Klukach,
Artur Jędrzejec z SP Osiny,
Wiktor Kacperczyk z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
Zuzanna Rogozińska z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
Kacper Samborski z SP Lubiec
III miejsce
Nadia Brylska z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,
Filip Ślusarczyk z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
Jewgienij Zacklickij z SP nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
II miejsce
Natalia Balcerzak z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
Natalia Kaleta z SP nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie
Oliwia Kruk z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
I miejsce
Mateusz Jaros z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,
Mateusz Kaczmarek z SP nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie
Zuzanna Kwaśniak z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
• konkurs plastyczny w kategorii klas IV- VI:
Wyróżnienie:
Martyna Szymorek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
III miejsce
Milena Pogoda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
Aleksandra Skwarek z SP nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie
II miejsce – ex aequo
Karolina Kowalska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
Anna Rutkowska z SP im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
I miejsce
Wiktoria Wilczek – z SP nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie
• w kategorii plakat nawiązujący do hasła: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI :
wyróżnienia:
Tomasz Felisiak – z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Generała Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie
Katarzyna Sokołowska – j/w
Patryk Stanke – j/w
I miejsce
Kamila Borkowska z Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie
Wioletta Maciejczyk – j/w
• w kategorii fraszka nawiązującej do hasła: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI:
• wyróżnienie:
Maria Szpiner – z II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
← powrót