Piątek 27 listopada 2020

Efektywna terapia w SOSW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie od września 2020 r. wdrożana jest terapia metodą prof. Alfreda Tomatisa. Jest to system ćwiczenia umiejętności słuchania, stworzony i rozwinięty przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa. Metoda przywraca prawidłowy poziom uwagi słuchowej. Planuje się objąć nią dwunastu uczniów, głównie autystycznych.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie od września 2020 r. wdrożono terapię metodą prof. Alfreda Tomatisa w ramach projektu „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia realizowane są z użyciem zakupionego specjalistycznego sprzętu firmy TOMATIS DEVELOPPWMENT S.A.

Trzy nauczycielki placówki: Małgorzata Stemplewska, Kinga Kwaśnik, Marzena Wesołowska ukończyły szkolenie na poziomie I oraz na poziomie II. Uzyskując tytuł praktyka metody Tomatisa panie znalazły się w wąskim gronie specjalistów z tej dziedziny. Nauczycielki posiadają uprawnienia do stosowania metody Tomatisa z wykorzystaniem urządzenia TalksUP oraz zdobyły kompetencje do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej za pomocą urządzenia TLTS w celu personalizacji programu słuchowego i monitorowania postępów dokonywanych przez osoby korzystające z terapii. Mogą także przeprowadzać seanse fazy aktywnej i ustawiać poziom lateralizacji. Dla Ośrodka jest to ogromny sukces, ponieważ tylko nieliczne placówki mogą poszczycić się tego rodzaju terapią. Planuje się objąć nią dwunastu uczniów, głównie autystycznych. Odbyło się już kilka seansów.

Co to jest Metoda Tomatisa® ?
Metoda Tomatisa® to system ćwiczenia umiejętności słuchania, stworzony i rozwinięty przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa. Celem metody jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej. Trening w metodzie polega na odsłuchiwaniu dźwięków podawanych drogą powietrzną oraz kostną z tzw. „elektronicznego ucha” (modelu ucha ludzkiego) – urządzenia zaprojektowanego przez prof. Alfreda Tomatisa i opiera się na prawach Tomatisa, które zakładają, że głos ludzki zawiera tylko to, co słyszy ucho. Jeżeli uchu uszkodzonemu umożliwi się ponowne prawidłowe słyszenie, to wówczas jakość głosu ulegnie szybkiej i nieświadomej poprawie. Ćwiczenia z elektronicznym uchem stymulują ośrodkowy układ nerwowy, w tym szczególnie korę mózgową. Ucho stymulowane jest dźwiękami o przeważnie wysokiej częstotliwości, indywidualnie filtrowanymi dla danego przypadku. Podczas treningu wykorzystywana jest m.in. muzyka Wolfganga Amadeusa Mozarta, chorały gregoriańskie, walce, marsze a także dźwięki związane z ludzką mową.

Efekty terapii:
– Polepszenie koncentracji uwagi i skupienia się nad zadaniem.
– Polepszenie zdolności uczenia się.
– Dostęp do i polepszenie zdolności mówienia.
– Polepszenie rozróżniania kierunków.
– Polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i poczucia własnego ciała w przestrzeni.
– Zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
– Wyciszenie.
– Wzbogacenie języka.
– Stymulacja wyobraźni.
– Wzmocnienie motywacji wewnętrznej.
– Polepszenie zdolności komunikacji.
– Polepszenie zdolności kontroli własnych emocji.
– Przyspieszenie zdolności asymilacji języka obcego, w szczególności akcentu i rytmu.
Źrółdło: SOSW w Bełchatowie

 
← powrót