Sobota 20 kwietnia 2019

Historycy o niepodległości mówić będą w Bełchatowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
W dniach 29-30 listopada 2018 r. (czwartek-piątek) Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje w Bełchatowie (Rezydencja Dwór Polski, ul. Czapliniecka 144) ogólnopolską konferencję naukową „W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Uczestnicy konferencji omówią najważniejsze okoliczności prowadzące do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawione zostaną zarówno działania prowadzone na ziemiach polskich, jak i uwarunkowania międzynarodowe, które doprowadziły do odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej. Ważnym zadaniem będzie prześledzenie różnych koncepcji i porównanie często odmiennych wizji, których celem było odrodzenie Polski.


Program

29 listopada (czwartek)

9.00–9.20 – otwarcie konferencji

9.20–10.20  Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie): Założenia ideowe powstania Rzeczypospolitej. Rozważania na temat koncepcji obozu wszechpolskiego i obozu skupionego wokół Józefa Piłsudskiego
Prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim): Budowa państwa polskiego listopad 1918 – marzec 1919

10.20–10.40 – przerwa

10.40–12.10 Dr hab. Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku) : Dłuższa droga do niepodległości. Sytuacja na obszarach okupowanych i administrowanych przez Ober-Ost
Dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski): Pierwsza niedziela w niepodległej stolicy. Wspomnienie wiecu narodowego z 17 listopada 1918 roku
Dr Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Refleksje wokół wyboru daty 11 listopada na święto odzyskania przez Polskę niepodległości

12.10–12.30 – przerwa

12.30–14.00 Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Niepodległość zaklęta w poezji – językowe wyznaczniki narodowych wartości w poezji legionów
Dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim): Wybrane sylwetki lekarzy legionowych
Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie): Rola gen. Tadeusza Kutrzeby w kształtowaniu wyższych kadr wojskowych na potrzeby niepodległej II Rzeczypospolitej

14.00–15.30 – przerwa

15.30–16.30
Dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
Gen. bryg. WP Ludwik Bittner „Halka” (1892–1960) – w walce o Niepodległą
Dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Spadkobiercy twórców niepodległej – piłsudczycy na emigracji wobec spuścizny 1918 roku

16.30–17.30 – dyskusja

30 listopada (piątek)

10.15–12.30 Panel dyskusyjny „Drogi do niepodległej Polski”:
prof. Przemysław Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski), prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie),

12.30–12.50 – przerwa

12.50–13.50
Dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
Ruch zetowy w latach 1886–1914. Z dziejów polskich patriotycznych konspiracji pod zaborami
Dr Jan Wiśniewski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
Rząd adm. Aleksandra Kołczaka wobec niepodległości Polski

13.50–14.10 – przerwa

14.10–15.10
Dr hab. Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Chrześcijańscy demokraci u progu Niepodległej
Dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski)
Aleksandra Prystora droga ku Niepodległej

15.10–15.40 – dyskusja i podsumowanie
← powrót