Czwartek 13 grudnia 2018

Jak minął rok 2017 w samorządzie powiatu?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Kończący się rok to dla samorządów, pracujących w oparciu o roczne plany budżetowe, także obowiązek podsumowania tego, co zostało wykonane. Samorząd powiatu bełchatowskiego skupił swoją uwagę i posiadane środki na wielu obszarach, ale niezmiennie od kilku lat priorytetowymi są poprawa stanu dróg, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, efektywna edukacja młodego pokolenia, wspieranie przedsiębiorczości, pomoc społeczna oraz działania dla ochrony środowiska. Waldemar Wyczachoiwski, starosta bełcvhatowki, przedstawia najważniejsze przedsięwzięcia podjęte przez samorząd właśnie w tych ww. dziedzinach.
zdjęcie
DROGI. Na inwestycje drogowe i związane z utrzymaniem dróg samorząd powiatu wydał ok. 7,5 mln zł. Najwięcej środków z powiatowej kasy pochłonął ostatni etap przebudowy drogi Kamień – Chabielice (1,75 mln zł), kosztowne były też przebudowy, m.in. skrzyżowania w Kamieniu (299 tys. zł), na ul. 1 Maja i Staszica w Bełchatowie (1,3 mln zł), dwa etapy przebudowy drogi w Kurówku Prądzewskim (477 tys. zł), II etap przebudowy drogi wraz z kanalizacją w Mazurach (399 tys. zł), odtworzenie jezdni Imielnia - Parzno (466 tys. zł), jak też na odc. Kociszew – Drużbice (295 tys. zł) i Zawadów – Bukowa (298 tys. zł), II etap przebudowy drogi Kociszew – Grabostów (200 tys. zł). Łączna długość wszystkich odcinków przebudowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg wyniosła ponad 4500 metrów. Bieżące utrzymanie dróg i drobne remonty kosztowały ponad 550 tys. zł. Zainwestowaliśmy też w sprzęt dla PZD (321 tys. zł), by jednostka mogła być niezawodna. W kosztach czterech tegorocznych inwestycji drogowych partycypowały też samorządy gmin: Ruśca, Kleszczowa i gminy Bełchatów.

BEZPIECZEŃSTWO. ZDROWIE. Dobra współpraca samorządu z jednostkami straży pożarnej i policji zaowocowała wsparciem kupna samochodu do przewozu osób zatrzymanych (65 tys. zł) i zamontowania w komendzie policji nowoczesnego systemu monitoringu (30 tys. zł) oraz sprzętu elektronicznego i łączności dla strażaków (30 tys. zł), którzy co roku otrzymują też od nas pieniądze na sorbenty (30 tys. zł). Pomogliśmy mieszkańcom troszczyć się o zdrowie. Służyły temu trzy programy bezpłatnych profilaktycznych badań (Mój ekologiczny styl życia, Zdrowo gram-jestem eko, badania wykrywające raka prostaty) oraz szczepień szesnastolatek przeciwko wirusowi HPV. Ogólnie skorzystało z tych propozycji blisko 2 tysiące osób. Przekazaliśmy ponad 20 tys. zł organizacjom pozarządowym, które popularyzowały wśród mieszkańców zasady ochrony zdrowia. Bełchatowskiemu szpitalowi daliśmy 200 tys. zł na sprzęt medyczny.

EDUKACJA. Placówki oświatowe, zwłaszcza szkoły zawodowe należące do samorządu powiatowego, mają za zadanie szkolić fachowców. Dlatego stale unowocześniamy bazę dydaktyczną wyposażając pracownie, poszerzając ofertę kształcenia, remontując budynki. W I LO przebudowaliśmy dach sali gimnastycznej (147 tys. zł), w ZSP nr 3 odnowiliśmy dach jednego z sektorów (148 tys. zł), rozpoczęliśmy działania dla przebudowy szatni, sanitariatów przy basenie PCS, także z myślą o osobach niepełnosprawnych. Kosztowną inwestycją było utworzenie nowoczesnej pracowni samochodowej w CKP (ponad 580 tys. zł), w kilku szkołach założyliśmy instalacje alarmowe i zmodernizowaliśmy sieć komputerową, co pozwoliło na wdrożenie dzienników elektronicznych. W ramach projektu unijnego wysłaliśmy kolejną grupę młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec. Uczniom klas mundurowych w ZSP nr 3 zbudowaliśmy szkolną strzelnicę. Pomiędzy pracowniami powstały izolacje akustyczne. Podjęliśmy kroki do stworzenia w Bełchatowie możliwości kształcenia się pielęgniarek.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Możliwości samorządu powiatowego w tym obszarze nie są duże, mimo to podejmowaliśmy starania, m.in. dla ułatwienia firmom nawiązywania kontaktów biznesowych organizując II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. Rozdaliśmy najskuteczniejszym przedsiębiorcom statuetki „Firm na medal”. Wsparliśmy kilka inicjatyw Regionalnej Izby Gospodarczej. Pomogliśmy nawiązać kontakty z Niemcami, Litwą i Białorusią, które mają szansę zaowocować gospodarczymi efektami.
OCHRONA ŚRODOWISKA. O środowisko dbamy inwestując w infrastrukturę budowlaną chroniąc poszczególne jego komponenty i edukując mieszkańców, organizując im za 455 tys. zł ekologiczne akcje, konkursy, wyjazdy w teren. Tzw. zielonych pieniędzy mieliśmy do dyspozycji ok. 1,9 mln zł. Do gmin trafiło 765 tys. zł. Pieniądze te pomogły wykonać m.in. oświetlenie solarne, wodociągi i kanalizacje, termomodernizacje budynków, tereny zielone, unieszkodliwianie odpadów z azbestem.

POMOC SPOŁECZNA. Pomogliśmy m.in. samorządowi Bełchatowa kupić auto do przewozu osób niepełnosprawnych, uzyskując 72 tys. zł dotacji z PFRON. Dla organizacji pozarządowych zabezpieczyliśmy w budżecie blisko 300 tys. zł na zadania w takich dziedzinach, jak kultura fizyczna, turystyka, kultura i sztuka czy upowszechnianie tradycji narodowych. Kolejny rok organizowaliśmy w powiecie bezpłatną pomoc prawników.


Przez cały rok objąłem patronatem honorowym 120 wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, patriotycznym i społecznym. Są one dla mnie bardzo ważne, bowiem pokazują aktywność i pasje mieszkańców, służą rozwojowi naszego powiatu. Dziękuję państwu za uczestnictwo w przedsięwzięciach samorządu powiatowego i zapraszam do dalszej współpracy w kolejnym roku. Życzę wszystkim, by rok 2018 był jeszcze lepszy, sprzyjający realizacji planów i marzeń, życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z samorządowym pozdrowieniem
Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski


 
← powrót