Komunikat
  • Informujemy, że w związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds. Ewidencji gruntów i budynków od 22 czerwca 2017 r. zostaje przeniesiony na I piętro w budynku głównym starostwa . Zadania realizowane przez Referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków , w tym wydawanie wypisów i wyrysów odbywać się będzie w pokoju nr 100. ∗
Piątek 28 lipca 2017

Jest absolutorium dla zarządu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Dwunastu radnych na „tak”, jedenastu wstrzymujących się od głosu to wynik głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bełchatowie za pracę w roku 2016.
zdjęcie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bełchatowie z wykonania budżetu za rok 2016. Dochody powiatu zrealizowano na poziomie 100,33% planu, wydatki w prawie 94%. Komisja rewizyjna rady także pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i zawnioskowała o udzielenie zarządowi absolutorium. Sprawozdanie finansowe zostało przez radnych przyjęte jednogłośnie. Uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium podjęto wynikiem dwunastu głosów „za” przy jedenastu wstrzymujących się.

Z planowanego porządku obrad radni wykreślili punkt dotyczacy wyboru wiceprzewodniczącego rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wybrali natomiast dwóch nowych przewodniczących w komisjach stałych rady. Jacek Zatorski będzie szefował Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, a Elżbieta Kołatek Komisji Edukacji.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót